top of page
Original on 101 Transparent.png

Kompozit Ayrışması

Malzemelerin mekanik dayanımını artırmak amacıyla geliştirilen kompozitler, farklı yüzeylerin birbirlerine lamine edilmesiyle oluşur. Tek başına kendini bile taşıyamayan yüzeyler kompozit halde on katı bazen de yüz katı taşıma kapasitelerine ulaşabilirler. Kompozit malzeme olan Sandviç paneller imalat yada kullanım koşullarına bağlı ayrışabilirler. Yapışma aderansını olumsuz etkileyebilecek yüzeyler yada üzerinde bulunan yağ vb. atıklar sandviç panel bütünlüğünü olumsuz etkiler. Diğer taraftan taşıyıcı mesnetler üzerinde bulunan sandviç panellerin özelliklerine bağlı belirli bir yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bu kapasitenin üzerinde sürekli yük trafiğinde lokal kırılma yanında tamamen ayrışmalar da oluşabilir. Çatı ve cephelerde bu tip ayrışmış panelin bırakılıyor olması ise çok ciddi güvenlik riskleri oluşturur.

 

Bu tip sorunlu kaplamalarda sorunun büyüklüğüne göre onarım yada yenileme gibi müdahale yöntemlerinden hangisinin tercih edileceği belirlenmektedir.

bottom of page