top of page
Original on 101 Transparent.png

Yırtık

Kaplama yüzeyi yırtıldığında su ve ısı izolasyon problemleri ortaya çıkar. Yırtıkların niteliği ve niceliği sorunun büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Büyük miktarlarda yağmur suyuna maruz kalan çatılarda bazen yırtıkların tespiti zordur. Görülmesi zor yırtıklar, genellikle üretim sırasına uygun olmayan ekipmanlar nedeniyle ortaya çıkar. Sahada lokal mekanik etkiler hariç olmak üzere bütüne sirayet eden yırtıklar dikkatle incelenmelidir. Termal etki sonucu uzayıp kısalan kaplamanın dayanım sınırını aşmasıyla beraber ortaya çıkan yırtıklar, ya uygun olmayan dizayn yada uygun olmayan malzeme tercihleriyle ortaya çıkmaktadır. Tespit edilmesi onarılmasından daha zor olan yırtıkların, yapıya çok sinsice zarar vermektedir. Kaplamanın iç yüzeyinde beliren suyun yerinin tespiti nispeten kolay iken , dolgu malzemesinin içinde ilerleyen suyun tespiti kolay değildir. Taşyünün dolgu malzemesi olarak kullanıldığı kaplamalarda bu durum çok ciddi bir sorundur. Taşyünün nem ile karşılaştığı andan itibaren tüm fonksiyonalitesini yitirmektedir. Hem membran hemde metal gibi yüzeylerde yırtıkların onarımı rahatlıkla yapılabilmektedir. Uzman olmayan ellerde yapılan onarımlar genellikle sorunu ya tamamen bitirmez yada tersine daha da artırır. Suyun yapıdan sağlıklı ve kontrollu drene edilmesi Yapı ömrü açısından çok önem arzetmektedir.

bottom of page