top of page
Original on 101 Transparent.png

Yoğuşma

Yoğuşma, sıcaklık ve bağıl nem seviyelerine bağlı yanlış malzeme yada yanlış uygulama kaynaklı ısı yalıtım sorunudur. İç ortam sıcaklığı ile kaplama malzemesi iç yüzeyi arasında sıcaklık farkı var ise ; havadaki nemin soğuk yüzeyde yoğunlaşma dinamiği gerçekleşecektir. Isı yalıtım fonksiyonu bulunan sandviç panellerin kalınlığı diğer dizayn parametreleride dikkate alınmadan yanlış belirlendiği durumlarda bu sorun ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan hava geçirgen birleşim kesitleri de lokal yoğuşmalara neden olur. Yoğuşma sonucu ortaya çıkan damlacıklar korozyona neden olabilmektedir. Bu damlacıklar özellikle endüstiriyel yapılarda yer alan hassas ve değerli makine parkurları yada hammaddelerine ciddi zarar verirler. Uygulamaların ve malzemelerin tipine bağlı yoğuşmayı yok edici yada azaltıcı onarım yöntem ve tedbirleri bulunmaktadır.

bottom of page